Pedagogický sbor

Zástupkyně ředitele

Mgr. Zuzana Tomanová       email: tomanova@zspodmostni.cz

Třídy a třídní učitelé

III. A    (1.+2.+3. ročník)  Mgr. Monika Vandáková   email: vandakova@zspodmostni.cz

V. B   (4.+5. ročník)        Mgr. Ludmila Nykodýmová   email: nykodymova@zspodmostni.cz

VI. B ( 6.+ 9.ročník)     Mgr. Milada Jarušková     email: jaruskova@zspodmostni.cz

VII. A    (7.ročník)        Mgr. Denisa Míková     email: mikova@zspodmostni.cz

VIII. B    (8. ročník)      Mgr. Lešková Dana    email: leskova@zspodmostni.cz

IX. B   (9.ročník)           Mgr. Nina Ukašíková   email:   ukasikova@zspodmostni.cz      

V.E - ( 1.+2.+3.+4.+5.) Etopedická třída Mgr. Václav Křivanec email: krivanec@zspodmostni.cz

Ostatní učitelé (pedagogové)

Mgr. Michaela Voborníková   email: vobornikova@zspodmostni.cz

Mgr. Marcela Fryčková     email: fryckova@zspodmostni.cz

Mgr. Klimtová Václava      email: klimtova@zspodmostni.cz

 

Asistenti učitele

Martina Hirmanová            

Miloslava Pešková               

Stanislava Nykodýmová    

Pavlína Mašková                

Sylva Lišková

Roman Štafa

Magdaléna Vojtová

Klailová Zuzana

Schröpferová Michaela

Belešová Petra             

Vychovatelka ŠD

Eva Ruttenbacherová

Belešová Petra

Kontakt

ZŠ, Plzeň, Podmostní 1 Podmostní 1
Plzeň
301 00

Škola: +420 377 235 573
(provozní záležitosti)

Zástupkyně: 777 459 303
(omlouvání žáků)

Datová schránka : weaxq32
IČO: 49777726
plzen@zspodmostni.cz