Pedagogický sbor

Ředitel školy

Mgr. Jan Špott

Zástupkyně ředitele

Mgr. Dana Čekanová - statutární zástupce ředitele školy - email: cekanova@zspodmostni.cz

Třídy a třídní učitelé

III. A  (1.+2. + 3.ročník)   Mgr. Eva Němcová email: nemcova@zspodmostni.cz

V. A  (4.+5. ročník)   Mgr. Michaela Voborníková vobornikova@zspodmostni.cz

VII. A ( 7.+8. ročník)   Mgr. Roman Sosnovec email: sosnovec@zspodmostni.cz

IX. A (6.+7. + 9. ročník)     Mgr. Milena Buršíková email: bursikova@zspodmostni.cz

 

Ostatní učitelé (pedagogové)

 

Mgr. Jaromír Hupač  email: hupac@zspodmostni.cz

Mgr. et Mgr. Jindřiška Bouchnerová   email: bouchnerova@zspodmostni.cz

Školní metodik prevence

Mgr. Roman Sosnovec

 

Vychovatelka ŠD

Mgr. et Mgr. Jindřiška Bouchnerová   email: bouchnerova@zspodmostni.cz

 

Kontakt

ZŠ, Plzeň, Podmostní 1 Podmostní 1
Plzeň
301 00

Škola: +420 377 235 573
(provozní záležitosti)

Zástupkyně: 777 459 303
(omlouvání žáků)

Datová schránka : weaxq32
IČO: 49777726
plzen@zspodmostni.cz