Pedagogický sbor

Ředitel školy

Mgr. Jan Špott

Zástupkyně ředitele

Mgr. Dana Čekanová - statutární zástupce ředitele školy - email: cekanova@zspodmostni.cz

Třídy a třídní učitelé

II. A  (2. + 3.ročník)   Mgr. Eva Němcová email: nemcova@zspodmostni.cz

V. A  (4.+5. ročník)   Mgr. Helena Šindelářová email: sindelarova@zspodmostni.cz

VI. A ( 6.+7. ročník)   Mgr. Roman Sosnovec email: sosnovec@zspodmostni.cz

VIII. A (8. + 9. ročník)     Mgr. Milena Buršíková email: bursikova@zspodmostni.cz

 

Ostatní učitelé (pedagogové)

Mgr. Klimtová Václava

Mgr. Jaromír Hupač  email: hupac@zspodmostni.cz

Mgr. Voborníková Michaela   email: vobornikova@zspodmostni.cz

Školní metodik prevence

Mgr. Roman Sosnovec

 

Vychovatelka ŠD

Jaroslava Kafoňková

Kontakt

ZŠ, Plzeň, Podmostní 1 Podmostní 1
Plzeň
301 00

Škola: +420 377 235 573
(provozní záležitosti)

Zástupkyně: 777 459 303
(omlouvání žáků)

Datová schránka : weaxq32
IČO: 49777726
plzen@zspodmostni.cz